0/0    horse

Stoimenov Инфраструктура

Проектиране на сгради

Проектиране на вътрешна водопроводна мрежа в:

- с.Дъбене;

- с.Войнягово;

- с.Васил Левски;

- с.Богдан;

- с.Каравелово;

- с.Слатина;

- с.Климент;

- с.Ведраре;

- гр.Клисура;

- с.Ветрен;

- гр.Карлово;

- с.Желязно


Участие в проектиране в гр.София:

- работен проект за I Метродиаметър ВиК мрежи;

- работен проект за II Метродиаметър ВиК мрежи;

- идеен проект за III Метродиаметър ВиК мрежи;

- работен проект за жк.’’Манастирски Ливади’’ ВиК мрежи;

- работен проект за жк.’’Надежда’’ ВиК мрежи;

- работен проект за кв.’’Горна Баня’’ ВиК мрежи;


Участие в проектиране в други градове:

- прединвестиционно проучване и идеен проект за с.Волуяк - ВиК мрежи;

- работен проект за гр.Костинброд - ВиК мрежи;

- прединвестиционно проучване и идеен проект за гр.Сандански - ВиК мрежи;

-Изработване на работен проект за поливна система на новопостроена ЦДГ“МИР“ в гр.Пловдив;

-Изработване на площадкова мрежа и сградни отклонения (СВО и СКО), както и вертикална планировка и спортни съоръжения на СОУ“Любен Каравелов“ гр. Пловдив;

-Изработване на работен проект за отводняване на улици в гр.Куклен.Проектиране на сгради и съоръжения
проектиране на вик мрежи и съоръженияАрхитектурно и инженерно проектиранеСтоименов Проджект“ ЕООД фирма за
проектиране на вик

Scroll to Top