0/0    horse

Stoimenov Сгради

Проектиране на сгради

Комплексни проекти:-Изработване на проект по програма за саниране на училище СОУ“ Любен Каравелов“;

-Изработване на проект за Многофункционална зала с басейн в гр.Пловдив;

-Изработване на проект за СПА хотел в с,Краснево;

-Изработване на проект за цех за преработка на оцет;

-Изработване на проект за автосервиз в гр.Пловдив.

-Изработване на проекти за еднофамилни къщи;

Участие в проектиране на обекти на територията на :гр.София,

гр.Пловдив, гр.Асеновград, гр.Карлово, гр.Казанлък, гр.Стара Загора,

гр.Ямбол и др., като част от тях са:

- Детска градина Каменица в гр.Пловдив;

- Детска градина „Мир“ в гр.Пловдив‘

- Детска градина „Мечо Пух“ в гр.Ямбол;

- Хотел с басейн в с.Житница;

- Мандра в с.Желязно;

- ПМГ в гр.Стара Загора;

- Дом за деца в гр.Якоруда.Проектиране на сгради и съоръжения
проектиране на вик мрежи и съоръженияАрхитектурно и инженерно проектиранеСтоименов Проджект“ ЕООД фирма за
проектиране на вик

Scroll to Top