0/0    horse

Stoimenov Услуги

Проектиране на сгради

Изработване на Инвестиционни проекти във всяка една фаза;

Изработване на Инвестиционни проекти по европейски програми;

Проектиране на улични водопроводни и канализационни мрежи;

Проектиране на сградни ВиК инсталации;

Проектиране на жилищни, учебни, спортни и производствени сгради;

Изготвяне на проекти по следните части: Архитектура, Геодезия, Конструктивна, Пътна, Електрическа, ОВК, Озеленяване, ПБЗ, ПБ, ПУСО;

3d визуализация;

Архитектурно заснемане;

Одобряване на изготвените проекти със съответните съгласувателни институции.

Всички проекти са съобразени с действащата нормативна уредба, съответно за всяка една специалност.Проектиране на сгради и съоръжения
проектиране на вик мрежи и съоръженияАрхитектурно и инженерно проектиранеСтоименов Проджект“ ООД фирма за
проектиране на вик

Scroll to Top